Actie

Maak kans op één van de prijzen

Sluit een multifiber abonnement af bij Electroworld Gustin in Emmer-Compascuum en maak kans op een Samsung GALAXY TAB of één van de 5 waarde cheques van € 50,-!

Actievoorwaarden winactie multifiber

Wedstrijd wordt georganiseerd door multifiber b.v. en Electroworld Gusting, deze actie loopt tot en met 15 dec. 2022 

 

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je een multifiber abonnement afsluit bij Electroworld Gustin in Emmer-Compascuum.
 3. Eenmalige deelname per abonnement.
 4. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 5. Medewerkers van multifiber en Electroworld Gustin zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 6. De looptijd van actie en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 7. Multifiber is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van nieuwsbrief van multifiber, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Multifiber is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.